ABK Denizcilik, faaliyet gösterdiği yük sabitleme ve liman hizmetlerin sektöründe, ” ürün-hizmet-yaşam döngüsü” sorumluluğu ile; doğaya dost, çevresel risk faktörlerini izleyen, olası tehditlerini hesaplayan ve bunlara yönelik aksiyon planları oluşturan “sürdürülebilir çevre bilincini” taşımaktadır.

Çevresel bilince sahip, konusunda eğitimli özel çevre komitesi önderliğinde üzerine düşen yasal sorumluluklarını takip ederek, önleyici aksiyon planları üreten ve geri dönüşüm amaçlı gelece yönelik çevresel projelerde rol alan örnek bir şirket anlayışıdır.

Güncel teknolojik gelişmeleri takip ederek, oluşturduğu çevresel tasarruf uygulamaları ile ekipman parkurunu devamlı yenileyen sektörel bilincin gelişmesini ve çevresel sürdürülebilirliğin kazanılmasını sosyal sorumluluk olarak kabul etmiştir.